معرفی

معرفی استاد میرزایی

کارشناس ارشد مهندسی برق، گرایش کنترل

 

سابقه تدریس

تدریس در دانشگاه شهاب دانش قم به عنوان دستیار دکتر استخروییه به مدت ۲ سال

تدرسی ریاضی برای دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی با رویکرد آمادگی برای کنکور از سال ۱۳۹۴

عضو موسسه اساتید ایران مدرس

استاد رسمی کانون اساتید ایران

عضو کانون مدرسین ریاضی شهر قم

 

میزان تحصیلات

فارغ التحصیل مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۷

فارغ التحصیل فوق لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل از دانشگاه شهاب دانش قم در سال ۱۳۹۴

اخذ ۸  گواهینامه پایان دوره های مربوط به حوزه اتوماسیون صنعتی از شرکت فستو آلمان

 

سوابق کاری

مدیر واحد الکترونیک شرکت مهیامهر به مدت ۵ سال در تهران

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه تعالی قم به مدت ۲ سال

دستیار دکتر استخروییه در دانشگاه شهاب دانش قم به مدت ۲ سال

 

سوابق پژوهشی

انجام تحقیق بر روی پروژه ساخت سیمولاتور ربات های سیار از سال ۱۳۹۲