تفاوت رویکردهای آموزش

  • ۰

تفاوت رویکردهای آموزش

سلام دانش آموزان عزیز

%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7

 

 

در آموزش مفاهیم ریاضی اصلا تفاوتی وجود نخواهد داشت هرچند

در ارائه مثال ها و تمرین ها به دانش آموز دو رویکرد وجود دارد که بر اساس درخواست دانش آموز رویکرد مناسب اتخاذ شده و در مباحث درس و شیوه ارائه مطالب هیچ تفاوتی نخواهد بود.

در حقیقت دانش آموز تمام مفاهیم ریاضی را به خوبی یاد گرفته و توانایی حل مسئله را در هر دو رویکرد به طور کامل بدست می آورد. اما برای کسی که انتظار قبولی در امتحانات را دارد، مثال های شبیه امتحان و برای کسی که برای کنکور آماده می شود بیشتر از تمرینات تستی استفاده خواهد شد.

در این زمینه می توانید از قسمت نظرات و یا از طریق  صفحه انتقادها و پیشنهادها سوال خود را مطرح نمایید.

Rating:

لطفا نظر خود را بیان نمایید

دسته‌ها

آخرین مطالب سایت